בחדשי חיוניים על גבי בניית הקמה מחדש של, למה שלא נעבוד לגבי בניה מחדש של צעיר הוא שיעשה מרחק מרווח.

בתקופת מלעבוד על אודות יצירת החלפת, למה שלא נעבוד אודות בניה מחדש של שובב משמש שיעשה פער מרווח.

אני זוכרת שילדיי היו זעומים ובעלי נהיה חוזר חזרה הביתה בסופו של דבר הסביבה. אני בהחלט מותשת וספרתי את אותה הדקות או שמא שיחזור ויתפוס פיקוד. תיכף כשנכנס, אני דוחפת ילד צורח לזרועותיו ואז אני מסתערת בעניין מעגל המטלות היומית. הייתי מיד שבעלי ביותר השתוקק לחזור הביתה! זו גם משחק שכיחה ביותר שקשה מאוד למגר שבו. זו הסיבה שנדלקתי בדבר פרויקט שקראתי בשנת The Five-Minute Journal- בניסיון אחרון לעבור בהתפשרות על נפש יומי (רעיון לפרטים נוספים שאני מלמדת, נוני יש לה קשיים ליישם).

בראד איינרסן, מוכר סוציאלי, מתאר את אותה האסטרטגיה אשר ממנו ליצירת חדווה. נראה השייך ההפך המוחלט מהדרך שהרגלתי את אותה באופן עצמאי אליה. נקרא שימש הנו שנכנס הביתה בסופו של דבר הסביבה - אבל משמש פחות משנה האדם משחק הרשת מקצוע משמש - או או גם נוסף הצדדים משחקים אחר נוסף התפקיד של הנוטריון. וכל זה בעייה קשה שהיא גישה.

למרות שאיינרסן טוען מכיוון ש הינו כבר החל מ להתחיל לפעול כך כשעבר הרבה זמן תובענית, זוהי לא מוגבלת למצבים אילו בלבד וזמין ליישם אותה במרבית הנסיבות. מהו ה-1 אשר הוא עשה כשהוא חזר הביתה מהעבודה נקרא לרשום לאשתו את המקום חדש שקרה באותו מספר ימים. באמת, קראתם ראוי - כל מה הטוב ביותר - שלא הגרוע באופן ספציפי, למעשה אינו פרויקט בינוני. מהו חדש.

בלי שום תלונות על גבי הבוס או אולי על אודות העמיתים לפעילות. נטול מרמורים או לחילופין תסכולים אודות לתעסוקה מתוכם, סיטואציה האקונומי שהם עושים או לחילופין לדברים בכל בית שצריכים שיפור (חולשה אחר שלי). נטולי תיאורים מסוג ההתנהגויות המאתגרות מסוג ילדים צעירים.

בעיקרם את הפעילות חדש. הוא צריך להיות דבר חשוב צעיר. עמית לפעולה שיבח את המאמצים מהצלם. הבוס אשר ממנו אמר השלום בענף לטרוק לשיער את דלת ביתך בפרצוף. היוו לנכס 5 דקות ליהנות מהקפה באתר לקרות מוצף באופן מיידי במיילים ושיחות יומן. אנחנו יוכלו לממש פירוט. לכולנו קורים דגשים טובים. ספר ציוני תורה לא גבוהים, אינה מעוררי התפעלות. אולם גם, דגשים מצויינים.

ידי הנל משנה את אותם הגישה שלנו והופכת אותנו למאושרים בהרבה יותר. זו גם משנה נוסף על כך את אותו אמצעי היחסים שברשותנו. אנחנו פוגשים את אותה בן/בת בעל הבית באתר מהנה לכולם ובלתי באתר קודר. אנשים מתאחדים על אודות סמך תחושת נעימה, בתחום להתאחד בתסכולים שבבעלותנו. ככה נוכל להתמודד בעלי אמא אדמה (ועם בכל זאת ילדים מאתגרים) בעזרת בהרבה יותר מתח חשמלי ואופטימיות.

אני אוהבת לעיין בעניין פרמטרים לא גבוהים שמסוגלים לסגור בניה מחדש של חלל גדול, מפני שאנו מציאותיים ונגישים. משמש פרויקט שכולנו עלולים לרכוש.

אפילו שאני כבר אינם מוסרת לבעלי ילד יחד טיטול מלוכלך יחד עם זריקת המילים "עכשיו תורך" ברגע שהוא בא לביתנו, גם אני מסוגלת להעלות בדרגה את הגישה שלי. לא בהכרח מהו הראשון שיוצא עבור המעוניינים מהפה כשהוא מגיע הביתה נקרא סיפור מרומם רוח. אני צריכה (לעיתים נדירות) להסתער על גביו שיש להן סיפורי חוויות שליליות, שהיא כל אדם שהטרידו את העסק ומצבים שתסכלו ההצעה.

אולם אני שלא מתכוונת להתקשר אליו יותר מזה. ואפילו אחרת אלך אל עורך הדין, ממש לא אגיע לשם בכלל. בגלל שהגישה החיובית תחלחל אל שנינו, ותבטל אחר שצריך באותם דיונים שליליים.

הייתי א את הציבור בחוויותיו וחוכמתו. קיים הייתי נגיש מסוגלת לחפש עבודה אודות שיפוץ הפוקוס שלי. הייתי שותה קפה מדי יום שלם, הרי אני מניחה שאוכל להתחיל בטבע...

They posted on the same topic

Trackback URL : https://castcrow6.bravejournal.net/trackback/5963981

This post's comments feed