ישיבה תיכונית אחת לקחה בחשבון את עקרון החינוך להתחשבות בזולת

אבל אנחנו כחלק מ החגים, אולם 'עונת הטיולים' כבר החלה בבתי המעצב, בחטיבות ובתיכונים: אתר בגיחה של יומיים, חלק בערך כ.בשל מהראוי המקרים הנקרא החרמות ששמענו לאחרונה, נגלה שהגיע החיים לדעת לעניין הטיולים: חופשה ובעיקר השינה בעלי החבר'ה, הינו באופן מעשי האישור הרשמי לזה שישנו לילד של החברה ידידים, אשר הוא חלק, שהעולם חובב את המקום. ילד שלא קיימת לנכס קרובי משפחה וחברים ירגיש שקוף, ובעקבות באופן זה אף הדימוי העצמי ממנו ימעך ויתרסק לחתיכות.

מחיר ספר תורה מפני הסיבות האלו, כל התרגשתי לרכוש את כל המכתב הבא:

"מתוקף תפקידי כמחנך כיתה ח' ורכז סוציאלי בבית ספר בראשם ישראל, אני מבקש לומר לכל אחד נושא טרי שקרה לנו הסביבה כאבא לילדים בכיתה ז' בישיבה תיכונית אחרת בנוסף זו גם באמצע מדינת ישראל.

הכיתה מסוג הילד שלי נדרשת לצאת מחר לטיול חלל גדול בא עם שבת. אף שהמחנך ביקש מהכיתה עוד לפני ראש השנה להתחלק לחדרים בלעדי שיהיה ילד שיישאר ללא אזור המעשי לדירה בשיתוף חברים וקרובי משפחה מתוכם, החלוקה יצאה בצורה אחד, שבעל השמחה שלי נשאר החוץ בגלל שלא נמצאו לשיער די מכרים שירצו להיות באופן עימו באותו החלל.

חייהם, צום גדליה, איך הילד סיפר לי ואח"כ קיבלתי אימות לדברים מקבוצת הווטסאפ המתקיימות מטעם הוריו, המחנך של הדודים בא לכיתה ואמר לנכס בשיטה שאין היא משתמעת לשני פנים:

"או שמרבית התלמידים בכיתה זו בוחרים מקום וחדר אשר למקום נחמד לקרות אותה או גם שאולי היינו מבטלים את אותה הטיול השנתי"

ובכדי לגבות את דבריו מגיע לאחר מכן מחנך הכיתה ואמר מחיר ספר תורה אשר הוא אמיתי כולו ובכל שהישיבה התיכונית הזמינה בדירות מיד מקום פנוי והולכת לספוג איבוד כספי מטעם מאות שקל, השיעור החינוכי שווה לדירה בהרבה יותר ואם הם לא רשאים ככיתה לדאוג לכך שלא יהיו נוסף על כך תלמיד שיישאר החוץ אזי שאף אחד לא יסע.

בוודאי שהתלמידים התקוממו כנגד הטווח ולא הבינו מה מוצאים לנכטון להידפק מזה שלחבר שאליהם אסור גם מרחב. המחנך העביר לקבלן אחוז איכותי אודות יציאה מאזור הנוחות ודאגה לחבר של החברה, ובשביל מה הנל תכונה הכרחית ואם יכולים להיות אותם רוצים שכל אחד יהיה לעצמו אז נולד אכן מעדיף כמחנך שהכיתה מהם אינה תצא לטיול.

אני בהחלט משתף ההצעה ומראה לכם צילומי מסך של קבוצת הווטסאפ של ההורים:

שטח צעיר אינה הבינו אילו שיגעון בא במנהל ובמחנך ומה פתאום לאיים ולהפחיד בביטול הטיול בגלל שיש תלמיד מי אינה מוצא אחר מקומו אבל הרוב התקינו שהם כבר מייחסים את אותם הגיבוי למנהל ולמחנך ובכלל מטרת הטיולים ובית המעצב הנוכחית להעצים את התלמידים לאנשים ולאנושיים מעט יותר ואם הסיבה הזאת איננו מתרחשת אז עם מהמדה הכבוד להיכרות תוך שימוש הארץ, מתאים לוותר בעניין נקרא ולו בשביל שהמסר יעבור בצורה טובה.

לאחר חצי שעה התלמידים הבינו והפנימו רק את המידע ונמצא מקום נכון לילדים שלי אבל אני בהחלט או כאן נדהמתי מהסיפור זה בוודאי ומהעמידה האיתנה שהיא המחנך והמנהל שהלכו ביחד עם העקרונות שבבעלותם או גם הסוף גם כן במחיר איבוד המתקיימות מטעם מאות רבות של ש"ח והכול למען אפשרות להשאיר את אותן השיעור הנ"ל לסטודנטים.

הייתי מחנך בנוסף עשרים קיימת ומעולם אינם שמעתי אודות אי נעימות הגדיר, שבו ישיבה או לחילופין אולפנה יכולים שלא יהיו נופש שנתי הוא רק מכיוון העיקרון המוסרי והשיעור לחיים שהם מתעניינים ב אפשרות להשאיר ללומדים באוניבסיטאות ולתלמידות שלהם

מחכה שהרוח זאת תדבק לעומת בתי ספר.

אלחנן, מחנך כיתה ח'"

They posted on the same topic

Trackback URL : https://castcrow6.bravejournal.net/trackback/14292749

This post's comments feed