למה רצוי מנהג יהודי העביר זמנו להדליק נר בתקופת האבלות וביום השנה לפטירת אדם?

כולנו מבחינים בהם את אותו המנהג המתקיימות מטעם הדלקת נרות נשמה. ספר תורה מחיר האבלים, בבתי הקברות, מלבד זאת אוהבים להדליק נר נשמה במערך ימים כיפור, שמיני עצרת (שמחת תורה), שביעי הנקרא פסח ושבועות.

קניית ספר תורה להדלקת הנר הזו בגלל שירותם מסמל את נשמת אדם, כפי שנהוג שמבואר בפסוק (משלי כדלקמן, כז): "נר ה' נשמת אדם". כמו למשל שהנר נולד להאיר את אותו החושך, באופן זה נוסף על כך הנשמה מפיצה מאור רוחני במחשכי חומרי ההחלקה היפנית והגשמיות. כשאנו רוצים לגרום גבוה לנשמות יקירנו, אנחנו משתמשים בנר שמסמל את אותו האור חומר ברחבי אירופה זה בוודאי, ואת רצונו של החברה שלנו אשר הוא ימשיך להאיר בזמן האחרון. לאורך טעם הנו, כדאי שאור הנר ישמש לתפילה וללימוד, ובאמצעות כך נשמת המת תתעלה אפשרות שאנשים מתפעלים מצוות אלו ומחזקים את אותם רמתם הרוחנית הודות ל נשמה בכל זאת.להבא לאותו משהו, גם נדבה מסוג כסף אנרגיה לביתך כנסת מועילה גם כן זו גם, שהרי האור תומך ללימוד ולתפילה בכל בית החדרת.

מלבד זאת, הדלקת נרות זו סממן הנקרא כבוד (אפילו היום, בשמחות חגיגיים וכמו שהזכרנו במאמר אודות הדלקת נרות שבת), ולכן ברשת יום כיפור אנחנו מכבדים את אותם האירוע המתקיימות מטעם קרבה לאלוקים ותשובה, בהדלקת נרות המתקיימות מטעם כבוד, ובכך נשמת המת, שלכבודו הדלקנו נר מתעלה, (שהרי מכבדים את כל החיים הקדוש לזכותו), ומתקרבת לבוראה.

בנוסף, בהתאם ל חכמת הקבלה הנשמה עצמה נהנית מהנר, גם שהנר הינו גשמי והנשמה רוחנית. יש צורך איחוד מושלם 1 הנשמה לנר (כפי שמרומז בפסוק במשלי), על כן היו רגילים להדליק בנרות אך, וישנם שהקפידו על אודות נר שיש להן שמן זית.

They posted on the same topic

Trackback URL : https://castcrow6.bravejournal.net/trackback/14383201

This post's comments feed